top of page

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 6 MDStV:
Κρίστιαν Ράιχερτ
Engetalstr. 6/4
79588 Efringen-Kirchen
Γερμανία

 

Αποποίηση ευθυνών

1. Περιεχόμενο της διαδικτυακής προσφοράς
Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά του δημιουργού σχετικά με υλική ή άυλη ζημία που προκαλείται από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από τη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται κατ' αρχήν, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο δημιουργός ενήργησε με πρόθεση ή χονδροειδές υπάρχει σφάλμα αμέλειας.
Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη δημοσίευση.

2. Αναφορές και Σύνδεσμοι
Σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε εξωτερικούς ιστότοπους ("υπερσυνδέσμους"), οι οποίοι βρίσκονται εκτός της περιοχής ευθύνης του δημιουργού, η ευθύνη θα ίσχυε μόνο εάν ο συντάκτης γνώριζε το περιεχόμενο και ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο για να το πράξει για να αποτρέψει τη χρήση παράνομου περιεχομένου.
Ο συγγραφέας δηλώνει ρητά ότι δεν διακρίθηκε παράνομο περιεχόμενο στις συνδεδεμένες σελίδες τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος. Ο συγγραφέας δεν έχει καμία απολύτως επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή την πατρότητα των συνδεδεμένων/συνδεδεμένων σελίδων. Ως εκ τούτου, απομακρύνεται ρητά από όλο το περιεχόμενο σε όλες τις συνδεδεμένες / συνδεδεμένες σελίδες που άλλαξαν μετά τη δημιουργία του συνδέσμου. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές που ορίζονται στον δικό μας ιστότοπο, καθώς και για καταχωρίσεις τρίτων σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων, καταλόγους συνδέσμων, λίστες αλληλογραφίας και όλες τις άλλες μορφές βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τον συγγραφέα, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να είναι προσβάσιμη εξωτερικά. Ο πάροχος της σελίδας στην οποία γίνεται αναφορά ευθύνεται αποκλειστικά για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή μη τέτοιων πληροφοριών, όχι το πρόσωπο που απλώς αναφέρεται στην αντίστοιχη δημοσίευση μέσω συνδέσμων.

3. Δίκαιο πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων
Ο συγγραφέας προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων, γραφικών, ηχητικών εγγράφων, ακολουθιών βίντεο και κειμένων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις εκδόσεις, να χρησιμοποιεί εικόνες, γραφικά, ηχητικά έγγραφα, ακολουθίες βίντεο και κείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή να χρησιμοποιεί γραφικά χωρίς άδεια, ηχητικά έγγραφα, ακολουθίες βίντεο και κείμενα.
Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο και πιθανώς προστατεύονται από τρίτους υπόκεινται χωρίς περιορισμό στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αντίστοιχου εγγεγραμμένου κατόχου. Το συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων δεν πρέπει να συνάγεται αποκλειστικά με βάση την απλή αναφορά!
Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο τον συγγραφέα παραμένουν αποκλειστικά στον συγγραφέα των σελίδων. Η αναπαραγωγή ή η χρήση τέτοιων γραφικών, ηχητικών εγγράφων, ακολουθιών βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συγγραφέα.

 

4. Νομική εγκυρότητα αυτής της δήλωσης αποποίησης ευθύνης Αυτή η αποποίηση ευθυνών πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του ιστότοπου από τον οποίο έγινε αναφορά σε αυτήν τη σελίδα. Εάν μέρη ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν ανταποκρίνονται πλέον ή δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην ισχύουσα νομική κατάσταση, τα υπόλοιπα μέρη του εγγράφου παραμένουν ανεπηρέαστα ως προς το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

5. Απόρρητο

 

Οι χειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Ο ιστότοπός μας μπορεί συνήθως να χρησιμοποιηθεί χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συλλέγονται στον ιστότοπό μας, αυτό γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση, στο μέτρο του δυνατού. Αυτά τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω e-mail) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

μπισκότα

Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies χρησιμεύουν για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα άλλα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιοριστεί.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης

  • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται

  • URL παραπομπής

  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης

  • Ώρα αιτήματος διακομιστή

Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε συγκεκριμένα άτομα. Αυτά τα δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα εάν αντιληφθούμε συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που καταχωρίσατε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για την επεξεργασία του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν συλλέγονται. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου «κατάργηση εγγραφής» στο ενημερωτικό δελτίο.

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Αυτά είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνήθως μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

προσθήκη προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. θα θέλαμε ωστόσο να σας επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου, εάν ισχύει. Μπορείτε επίσης να εμποδίσετε την Google από τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο και εγκαταστήστε:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ένσταση κατά της συλλογής δεδομένων

Μπορείτε να εμποδίσετε το Google Analytics να συλλέξει τα δεδομένα σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα cookie εξαίρεσης θα οριστεί για να αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Disable Google Analytics

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el

Κοινή χρήση περιεχομένου στο Facebook, το Google+1, το Twitter κ.λπ.

Το περιεχόμενο στις σελίδες μας μπορεί να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter ή το Google+ σύμφωνα με την προστασία δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί das  για αυτόΕργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης eRecht24. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο όταν ο χρήστης κάνει ενεργά κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά.

Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους χειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών κατά τη χρήση των κουμπιών κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Google+1, Twitter & Co., στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει το κείμενο πριν το στείλει.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτής της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων χωρίς οι διαχειριστές του δικτύου να δημιουργούν πλήρη προφίλ σερφ.

Προσθήκες Facebook (κουμπί like)

Πρόσθετα από το κοινωνικό δίκτυο Facebook, πάροχος Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Μου αρέσει" ("μου αρέσει") στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των προσθηκών Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Facebook μέσω της προσθήκης. Το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει" στο Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο των σελίδων μας με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/policy.php.

Εάν δεν θέλετε το Facebook να μπορεί να συσχετίσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας στο Facebook.

Κελάδημα

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες στους ιστότοπούς μας. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή τον τρόπο χρήσης τους από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση: https://twitter.com/account/settings change.

google+

Οι σελίδες μας χρησιμοποιούν λειτουργίες Google+. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Συλλογή και αποκάλυψη πληροφοριών: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google+ για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Εσείς και άλλοι χρήστες λαμβάνετε εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας μέσω του κουμπιού Google+. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που επισημάνατε με +1 το περιεχόμενο όσο και τις πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Το +1 σας μπορεί να εμφανίζεται ως ειδοποίηση μαζί με το όνομα και τη φωτογραφία του προφίλ σας στις υπηρεσίες Google, όπως στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας Google ή αλλού σε ιστότοπους και διαφημίσεις στο διαδίκτυο.

Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας με +1, προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες Google για εσάς και τους άλλους. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google+, χρειάζεστε ένα καθολικά ορατό, δημόσιο προφίλ Google που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες της Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα άλλο όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google μπορεί να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή έχουν άλλα στοιχεία ταυτοποίησης για εσάς.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται: Εκτός από τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Google. Η Google μπορεί να δημοσιεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα +1 των χρηστών ή να τα διαβιβάσει σε χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιστές ή συνδεδεμένους ιστότοπους.

Γραμματοσειρές Ιστού Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση των γραμματοσειρών. Όταν καλείτε μια σελίδα, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές Ιστού στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά το κείμενο και οι γραμματοσειρές. Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει γραμματοσειρές ιστού, θα χρησιμοποιηθεί μια τυπική γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Ιστού Google στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq  και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό δεδομένων χρήστη στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

XING

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργίες του δικτύου XING. Ο πάροχος είναι η XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία. Κάθε φορά που καλείται μια από τις σελίδες μας που περιέχει συναρτήσεις XING, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές XING. Από όσο γνωρίζουμε, δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, δεν αποθηκεύονται διευθύνσεις IP ή αξιολογείται η συμπεριφορά χρήσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων και το κουμπί XING Share μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων XING στη διεύθυνση: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες από τον ιστότοπο YouTube που λειτουργεί από την Google. Ο χειριστής του ιστότοπου είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Εάν επισκεφτείτε μία από τις σελίδες μας που είναι εξοπλισμένη με πρόσθετο YouTube, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές YouTube. Ο διακομιστής YouTube ενημερώνεται ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφτεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να εκχωρεί τη συμπεριφορά σας στο σερφ απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics σε σχέση με τις λειτουργίες μεταξύ συσκευών του Google AdWords και του Google DoubleClick. Ο πάροχος είναι η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή τη σύνδεση των ομάδων-στόχων διαφήμισης που δημιουργήθηκαν με το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Analytics με τις λειτουργίες μεταξύ συσκευών του Google AdWords και του Google DoubleClick. Με αυτόν τον τρόπο, τα εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με ενδιαφέροντα που έχουν προσαρμοστεί σε εσάς ανάλογα με την προηγούμενη χρήση και τη συμπεριφορά σας στο σερφ σε μια τελευταία συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο) μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε μια άλλη τελική συσκευή σας (π.χ. tablet ή υπολογιστή) .

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Google θα συνδέσει το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης ιστού και εφαρμογών σας με τον λογαριασμό σας Google για αυτόν τον σκοπό. Με αυτόν τον τρόπο, τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε συσκευή στην οποία συνδέεστε με τον λογαριασμό σας Google.

Για να υποστηρίξει αυτήν τη λειτουργία, το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά χρήστη που έχουν πιστοποιηθεί από την Google, τα οποία συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα μας στο Google Analytics, προκειμένου να ορίσει και να δημιουργήσει ομάδες-στόχους για διαφημίσεις μεταξύ συσκευών.

Μπορείτε να αντιταχθείτε μόνιμα στο επαναληπτικό μάρκετινγκ/στόχευση μεταξύ συσκευών απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση στον λογαριασμό σας Google. ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Περισσότερες πληροφορίες και οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που εισάγονται για αυτόν τον σκοπό μόνο για το σκοπό χρήσης της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί.

Για σημαντικές αλλαγές, όπως το εύρος της προσφοράς ή οι τεχνικά απαραίτητες αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

Κρυπτογράφηση SSL

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως τα ερωτήματα που στέλνετε σε εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από "http://" σε "https://" και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησής σας.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL, τα δεδομένα που μας μεταδίδετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Επεξεργασία δεδομένων (στοιχεία πελατών και σύμβασης)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία, το περιεχόμενο ή την αλλαγή της έννομης σχέσης (στοιχεία αποθέματος). Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή να χρεώσει τον χρήστη.

Δικαίωμα ενημέρωσης, διαγραφής, αποκλεισμού

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον παραλήπτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

 

Anker 1
Anker Kontaktformular
Anker Newletterdaten
bottom of page